Farmhouse

ANBI

Inleiding

Farmhouse Ministries is een plaatselijke gemeente die functioneert vanuit het Woord van God door middel van de vijfvoudige bediening (Efeze 4).
Farmhouse Ministries is toegewijd aan de vervulling van de Grote Opdracht door de leiding van de Heilige Geest om zo het evangelie te verkondigen en dienstbaar te zijn voor de mensen rondom ons heen.
Farmhouse Ministries streeft ernaar individuen en organisaties toe te rusten om hun volledige potentieel te bereiken en hun door God opgedragen doel te vervullen.
De kracht van Farmhouse Ministries werkt door jong en oud die in hun passie en roeping anderen kunnen helpen of een verschil kunnen maken in hun directe omgeving.

Termijn van beleidsplan

Farmhouse Ministries zet zich in voor de ontwikkeling van het persoonlijke leven van het individu en voor het succes van hun passie en bediening. Dit vereist een open, eerlijke omgang en de bereidheid om zich aan God toe te vertrouwen wanneer zij hun wijsheid en raad op een verantwoordelijke en liefdevolle manier tot uitdrukking brengen.
Farmhouse Ministries wil zien dat elk van haar leden (individuen en organisaties) beseft hoe God hen geroepen heeft om in het Koninkrijk te zijn. Onze focus ligt op het vervullen van de Grote Opdracht van Jezus Christus. We richten ons op het ontwikkelen van gezonde kerk culturen die het Koninkrijk van God weerspiegelen.

Missie en mandaat

De effectiviteit van een missie en strategie begint met het belang van een gezond mandaat en dagelijkse levenswijze. Onze hoogste prioriteit is om dagelijks God te verheerlijken door aanbidding en Goddelijke levenswandel. Ten tweede zijn we geroepen om deel te zijn van een dagelijkse opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Hierin leren we om samen te dienen en om bediend te worden. Ten derde heeft God ons geroepen om effectief onze plek in de wereld in te nemen. Deze dagelijkse roeping bestaat uit evangelisatiewerk en praktische of dienstbare ondersteuning voor de mensen rondom ons heen.

Visie

Een plaatselijke gemeente die het koninkrijk van God uitbreidt door Woord en actie vanuit het evangelie van Jezus Christus

Doelstelling

Om de missie / visie te realiseren richt Farmhouse Ministries op Missionaire gemeente zijn. Dit betekent dat de kerk van Jezus Christus en al de samenkomsten en programma’s er op gericht zijn om;

 1. Een authentieke familie van Jezus Christus te zijn
 2. Een familie van gelovigen die gericht is om anderen te helpen rondom ons
 3. Een plaatselijke gemeente die betrokken is door dienstbaarheid en ondersteuning in de directe omgeving
 4. Elke persoon van Farmhouse Ministries is deel van zending en evangelisatie in je familie, omgeving of in de wereld

Strategie

Farmhouse Ministries heeft als doelstelling om mensen te bereiken en hun te versterken in hun doel, roeping en dagelijkse levenswandel.
Farmhouse Ministries is gericht op herstel van individuen, gezinnen of ondersteuning in de samenleving. Door dienstbaarheid en ondersteuning wil Farmhouse Ministries deel zijn in het proces in herstel van individuele hulpbehoeften om mensen te versterken op het gebied van persoonlijk herstel, sociale relaties en plek in hun omgeving.

Huidige situatie

Farmhouse Ministries richt zich op het herstel en wederopbouw van fundamentele normen en waarden. Deze wederopbouw geeft jongeren en ouderen perspectief voor hun doel, roeping en dagelijkse levenswandel.
Door een gezonde samenwerking en ondersteuning, komt Farmhouse Ministries tot zijn doel en effectiviteit. Jong en oud vinden hun passie, doel en roeping om zo voor anderen te helpen of een verschil te maken in hun directe omgeving.

Activiteiten van de organisatie

 • Wekelijkse samenkomsten gericht op verschillende doelgroepen en doelstellingen
 • Prediking van het evangelie
 • Zending en evangelisatie projecten
 • Het aanbieden van Geestelijke onderwijs en cursussen op verschillende manieren
 • Functioneren naar de bedienings- gaven van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest
 • Het geven van geestelijke, dienstbare en missionaire ondersteuning
 • Het stichten van andere Farmhouse Ministries
 • Andere Geestelijke bedieningen op verschillende leeftijdsgroepen
 • Het houden van kleinere bijeenkomsten en evenementen

Organisatie

Naam ANBI: Stichting Farmhouse Ministries
KvK-nummer: 81782861
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) fiscaal nummer: 862217982
Adres: Smydingheweg 46
Postcode: 9923 PC
Plaats: Garsthuizen
Provincie: Groningen
Land: Nederland
Website: www.defarmhouse.nl
Email adres: info@defarmhouse.nl

Deze bestuurstaken ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vanuit het bestuur zijn er andere aangewezen taken die door anderen worden uitgevoerd. Ook deze mensen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vergoeding voor taak als voorganger en leiding gevende

Farmhouse Ministries heeft als doel om een vergoeding voor taak als voorganger en leidinggevende beschikbaar te stellen. De omvang van deze vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.

Werknemers

Farmhouse Ministries heeft geen werknemers in dienst. De Farmhouse Ministries bestaat uit vrijwilligers in een dienende functie

Financiën

Het gedetailleerde overzicht van de kosten en baten worden beschikbaar gesteld in het jaarverslag.

Het werven van gelden

De Farmhouse financiele middelen bestaan uit:

 1. offerande, tienden, donaties en andere bijdragen van de bestuursleden, gemeente en bezoekers
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten, waarbij nalatenschappen uitsluitend mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving
 3. subsidies, donaties en cursusgelden
 4. inkomsten uit verhuur
 5. andere wettige inkomsten

Beheer en besteding van het vermogen

De opbrengsten worden gestuurd vanuit een maandelijks budget. Extra inkomsten buiten het maandelijkse budget worden gebruikt als buffer en vermogen om een bepaald project te kunnen financieren.

Jaarverslagen