Farmhouse

Bedieningen

“Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.” (Handelingen 2:42)

De Bijbel geeft ons het voorbeeld hoe wij als gemeente moeten functioneren. Dat laten wij, onderleiding van de Heilig Geest, terug komen in de de volgende bedieningen.

Evangelisatie

Het is belangrijk dat het goede nieuws aan iedereen wordt verteld. Omdat we het niet alleen voor ons zelf willen houden doen wij graag mee en organiseren we evangelisatie acties in en om Groningen. Vanuit onze gemeente verkondigen we het evangelie in Afrika en Oekraïne. Jaarlijks zijn er meerdere groepen die gezamenlijk deelnemen aan zendingsreizen.

Judea Harvest Namibie
Evangelisatie

Kinderen

zijn bij ons van harte welkom. Jezus heeft jou prachtig gemaakt en je hoort er 100% bij. Voor kinderen tussen de 1 t/m 3 jaar en groep 1 t/m 3 hebben we zondagschool. Uiteraard mag je ook bij je ouders blijven zitten.

Kinderen

Jeugd

is van harte welkom op de zondagochtend en donderdagavond bijeenkomsten. Daarnaast organiseren we maandelijks jeugdavonden waarop specifiek de jongeren binnen vanuit de gemeente en buitenaf uitgenodigd worden.

Jeugd

Jongvolwassenen

Door gemiddeld 1x in de drie weken samen te komen. Willen we Jezus meer en meer leren kennen en onze relatie met Hem en elkaar op te bouwen.

Jongvolwassenen

Ondernemers

Het ondernemersnetwerk is een netwerk van leiders en ondernemers die God in alles willen volgen, die hun bedrijven in Zijn handen willen leggen, verantwoordelijkheid nemen en van betekenis willen zijn in hun persoonlijke leven, hun organisaties en gezin. Maandelijks komen we als ondernemers bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Wij leren over bijbelse principes rondom ondernemerschap en vragen God Zijn leiding over onze bedrijven.

Ondernemersnetwerk

Stichting Immanuël

is werkzaam in de volgende landen: Oekraïne, Roemenië en Kenia.

 

Stichting Immanuel logo